ค่าบริการต่าง ๆ ของบริษัท แม่บ้านโปร จำกัด

ราคา

1. บริการทำความสะอาดบ้าน อาคาร สำนักงาน ไม่จำกัดพื้นที่ บริการขั้นต่ำ 2 ชั่วโมงขึ้นไป

ชั่วโมงบริการ ค่าบริการ
สั่ง 1 ครั้ง
ค่าบริการ
สั่ง 4 ครั้ง
สั่ง 4 ครั้ง
รับส่วนลด
จ่ายเพียง/บาท
2 ชั่วโมง
500 บาท
2,000 บาท
200 บาท
1,800 บาท
3 ชั่วโมง
600 บาท
2,400 บาท
200 บาท
2,200 บาท
4 ชั่วโมง
700 บาท
2,800 บาท
200 บาท
2,600 บาท
5 ชั่วโมง
800 บาท
3,200 บาท
200 บาท
3,000 บาท
6 ชั่วโมง
900 บาท
3,600 บาท
200 บาท
3,400 บาท
7 ชั่วโมง
1,000 บาท
4,000 บาท
200 บาท
3,800 บาท
2. บริการดูแลสวน ตัดหญ้า
ดูแลสวน แต่งกิ่งไม้ต้นไม้เล็ก (เก็บทิ้งใบไม้ใบหญ้าให้พร้อม) พื้นที่บ้านไม่เกิน 50 ตารางวา ค่าบริการครั้งละ 1,500 บาท

3. บริการพ่นน้ำยากำจัดปลวก
พ่นน้ำยากำจัดปลวกพื้นที่รอบบริเวณ ไม่เกิน 50 ตรว. ครั้งละ 2,000 บาท

4. บริการเฝ้าผู้ป่วยตามโรงพยาบาล
- 3 ชั่วโมง 600 บาท
- 6 ชั่วโมง 1,000 บาท
- 24 ชั่วโมง 2,500 บาท

5. บริการจัดส่งแม่บ้านช่วยจัดอาหารในงานพิธีต่าง ๆ
- 3 ชั่วโมง 600 บาท

6. บริการรีดผ้าตามบ้าน (แม่บ้านโปร ไปรีดที่บ้านของท่าน)
- จำนวนเสื้อผ้า 35 ชิ้น 500 บาท
- จำนวนเสื้อผ้า 40 ชิ้น 550 บาท
- จำนวนเสื้อผ้า 50 ชิ้น 650 บาท
- จำนวนเสื้อผ้า 60 ชิ้น 750 บาท

7. บริการล้างห้องน้ำ ในบ้าน สำนักงาน และโครงการต่าง ๆ
- จำนวนห้องน้ำ 1 ห้อง 300 บาท
- จำนวนห้องน้ำ 2 ห้อง 400 บาท
- จำนวนห้องน้ำ 3 ห้อง 500 บาท
- จำนวนห้องน้ำ 4 ห้อง 600 บาท
8. ซ่อมไฟฟ้า-ประปา จุดละ 500 บาท (ดูรายละเอียดหน้างาน)