บริษัท แม่บ้านโปร จำกัด

1504 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 57
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700

092 389 5689 , 061 852 5568

จันทร์ - ศุกร์ | 09-00 - 16.00 น.

สมัครทำงานกับแม่บ้านโปร

สมัครทำงานกับแม่บ้านโปร

ชื่อ-นามสกุล *
อายุ *
ที่อยู่ *
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ * - เบอร์โทรของท่าน จะเป็นชื่อสำหรับเข้าระบบ โดยอัตโนมัติ
- กรอกเบอร์โทร 10 หลัก
รหัสผ่าน * - รหัสผ่าน ต้องมี 6 หลักขึ้นไป เช่น MyPassWord999
ไลน์ไอดี
เกี่ยวกับตัวท่าน (ถ้ามี)
-ไฟล์ *.doc, *.docx , *.ppt , *.pdf, *.xls , *.xlsx , *.zip, *.rar
-ขนาดไม่เกิน 6 Mb